Adwokat Cieszyn - kancelaria adwokacka

Prawo cywilne

 • umowy cywilnoprawne,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • obrót nieruchomościami,
 • zasiedzenie,
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebności,
 • księgi wieczyste i hipoteki,
 • zobowiązania,
 • odszkodowania,
 • sprawy o podział majątku,
 • najem i dzierżawa,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo autorskie,
 • postępowania egzekucyjne,
 • postępowania rejestrowe,
 • umowy deweloperskie,
 • uznawanie wyroków sądów zagranicznych w Polsce
         

© 2019 • adwokat.cieszyn.pl •