Adwokat Cieszyn - kancelaria adwokacka

Prawo karne

  • obrona podejrzanych i oskarżonych,
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia oraz wniosków o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego, zatarcie skazania,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym,
         

© 2019 • adwokat.cieszyn.pl •