Adwokat Cieszyn - kancelaria adwokacka

Prawo pracy

  • roszczenia pracownicze,
  • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • układy zbiorowe pracy,
  • regulaminy pracy i wynagradzania,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • kontrakty menedżerskie,
  • rady pracowników,
  • akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
         

© 2019 • adwokat.cieszyn.pl •